Omítaná kamna s cihlovou římsou, která obklopují komín ze tří stran. Spalovací komora německé fy. Brunner, dva litinové teplovzdušné výměníky, opět Brunner, plášť tvořen šamotem německé firmy Wolfshöher, řízeno automatikou české fy. Timpex. Požadavek zákazníka, který srub používá pouze o víkendech, byl – rychlé teplo, dlouhou dobu a vytápět ještě dvě ložnice nad centrální místností s kamny. Teplo, které se ve spalinové komoře uvolní, „vystřelí“ přes litinové výměníky do obestavby a šamot si teplo naakumuluje a předá do místnosti. Pro rychlé vytopení jsou v záklopu kamen umístěny žaluzie a další žaluzie jsou umístěny na podlaze ložnic jako pochozí. Při požadavku rychlého tepla se žaluzie otevřou a teplo se z kamen „vypustí“. Po natopení ložnic se žaluzie opět uzavřou a veškeré teplo se již ponechá v kamnech. Doba akumulace 12 hodin.