Omítaná kamna s cihlovými ručně broušenými římsami. Topeniště průmyslové, fy. Brunner, řízené českou automatikou fy. Timpex. Dvanáctihodinovou akumulaci zajišťují akumulační prstence opět fy. Brunner. Vlastní plášť kamen je tvořen deskami litého šamotu.

broušení říms

moderní vnitřky – rychle a dlouho, dlouho, dlouho hřejí

detail římsy

vlevo automatika

kamna v celé své kráse

takto hoří jen BRUNNER