Omítaná kamna s cihlovými ručně broušenými římsami. Topeniště průmyslové, fy. Brunner, řízené českou automatikou fy. Timpex. Dvanáctihodinovou akumulaci zajišťují akumulační prstence opět fy. Brunner. Vlastní plášť kamen je tvořen deskami litého šamotu.